loading

Cyprus

email this pageprint this page
Kitchen & SGTS Mess

Kitchen & SGTS Mess

Location: Akrotiri

Employer Name: MOD, UK

Architect Name: GIFFORD & KALISPERAS

120 SFQs

120 SFQs

Location: Akrotiri

Employer Name: Mod, Uk

Architect Name: Gifford & Kalisperas

Katia Galatarioti Luxury House

Katia Galatarioti Luxury House

Type: Luxury House

Location: Limassol

Employer Name: Katia Galatarioti

Architect Name: Giannos Anastasiou

Patrikios Pavlou (Page Secretarial Servises)

Patrikios Pavlou (Page Secretarial Servises)

Type: Page Secretarial Offices

Location: Limassol

Employer Name: Patrikios Pavlou

Architect Name: George Stamatiou